Внутрішній аудитор системи харчової безпеки HACCP

Графік навчання:

м.Київ

м.Дніпро

м.Львів

м.Одеса

м.Харьків

Корпоративне навчання на підприємствах

Вартість навчання:

в залежності від форми навчання: онлайн або очне

після реєстрації на курс зв'язується менеджер для уточнення всіх деталей

Оплата навчання:

передоплата для бронювання місця - 30%

Кількість учасників:

від 7 до 12 у групі

ПРОГРАМА КУРСУ

 1. Основні поняття харчової безпеки та загальні принципи харчового законодавства
 2. Огляд міжнародного та вітчизняного законодавства в області виготовлення харчової продукції: Стандарти ISO: ISO 22000, ISO 9001
 3. Кодекс Аліментаріус - огляд
 4. Система HACCP - огляд
 5. Основні причини та переваги впровадження HACCP
 6. Політика підприємства в області харчової безпеки
 7. Програми-передумови щодо безпеки харчової продукції
 1. Створення групи НАССР, лідер і склад групи. Розробка НАССР-плану
 2. Підготовка до проведення аналізу небезпек, опис продуктів і процесу їх виробництва
 3. Визначення області застосування продукції, опис технологічних процесів виробництва і блок-схеми
 4. Підтвердження технологічних процесів і блок-схем на об'єкті
 5. Проведення аналізу небезпечних чинників. Оцінка ризиків - матриця ризиків і контролю
 6. Визначення точок критичного контролю (етапів), встановлення критичних меж
 7. Встановлення системи моніторингу для кожної критичної контрольної точки
 8. Коригування в критичних точках, відстеження коригувальних заходів та проведення перевірки та огляду
 1. Вимоги до будівель та приміщень, інженерних систем і технологічного обладнання підприємств ресторанного господарства
 2. Методика визначення контрольних точок (КТ) для оцінки ступеня ризиків через неналежний санітарний стан приміщень і технологічного обладнання підприємств ресторанного господарства
 3. Розробка і ведення документації щодо всіх процедур. Вимоги до документів, обов'язкові методики та протоколи
 4. Забезпечення безпеки харчової продукції в усіх критичних точках
 5. Особливості фумігації в ресторанах і ПЕСТ-контроль
 6. Принципи гігієни в харчовій промисловості. Профілактичний медогляд і гігієнічне навчання
 7. Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів
 8. Інформування персоналу, внутрішні і зовнішні комунікації, аналіз з боку керівництва
 9. Процедури, що стосуються ефективне функціонування системи НАССР. Можливі причини перегляду системи НАССР
 10. Відповідальність за порушення норм НАССР
 1. Вимоги до аудиторів (до персональних якостей, освіти, кваліфікації, досвіду роботи). Бажані і небажані якості аудитора
 2. Відповідальність і порядок підготовки аудиторів
 3. Положення про внутрішні аудиторів. Мотивація внутрішніх аудиторів
 4. Роль і обов'язки керівництва при проведенні аудитів. Особливості внутрішнього аудиту
 5. Етика поведінки аудитора. Мистецтво слухати і методи ефективного спілкування
 6. Комунікативні та аналітичні навички необхідні аудитору. Методика опитування і "пастки" для перевіряючого
 1. Основні поняття і визначення в аудиті. Цілі і принципи аудиту. Підхід до аудиту
 2. Критерії ефективності систем якості
 3. Класифікація та методики проведення аудитів. Вимоги до аудиту
 4. Підготовчі кроки і первинний аналіз. Програма та плани проведення аудиту. Планування часу
 5. Необхідна документальна база. Моніторинг і аналіз документації. Складання списку питань
 6. Розгляд форм і прикладів записів аудитора
 1. Діяльність з проведення аудиту. Керівництво програмою аудиту та його учасники. Роль лідера команди і відповідальність сторін
 2. Проведення аудиту. Невідповідності та спостереження. Корекції, коригувальні та запобіжні дії
 3. Ведення записів. Робочі документи. Перелік пунктів. Невідповідності. Листи невідповідності. Класифікація невідповідностей
 4. Заключна зустріч і підготовка звіту. Представлення результатів аудиту. Звіт по аудиту. Вимоги до підготовки звіту
 5. Свідоцтва аудиту. Аналіз свідчень. Аналіз помилок.

 1. Розробка системи харчової безпеки на прикладі невеликого підприємства
 2. Типові помилки по НАССР
 3. Типові причини неефективності HACCP
 4. Моделювання різноманітних надзвичайних подій і розробка процедур дій
 5. Практичні групові завдання
 6. Реальні індивідуальні кейси
 7. Формування бланків і заповнення шаблонів документів

ЛЕКТОРИ КУРСУ:


За більш детальною інформацією про лекторів звертайтеся до організатора. Також інформація про лекторів в розділі "НАШІ ВИКЛАДАЧІ"

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ УЧАСНИКИ

Отримают:
 • свідоцтво державного навчального закладу та сертифікат компанії англійською мовою
 • максимально об'ємні друковані роздаткові матеріали та допоміжні документи в електронному вигляді
 • знання від кращих практикуючих фахівців України з харчової безпеки в ресторанах
 • Оволодіють:
 • навичками розробки основних робочих документів HACCP
 • методиками планування та підготовки до самостійного проведення внутрішніх аудитів на підприємствах
 • техніками проведення аудиту та ведення необхідної документації по аудитам
 • Зможуть:
 • пояснювати суть системи управління безпекою виробництва і збуту продуктів харчування та значення внутрішніх перевірок для поліпшення систем менеджменту
 • описувати обов'язки внутрішнього аудитора, планувати і проводити внутрішній аудит системи управління безпечністю харчових продуктів і звітувати по ньому
 • Після закінчення курсу передбачено обов'язкове тестування учасників на знання стандартів

  При успішному проходженні тестування кожному учаснику видається сертифікат. У разі незадовільного результату іспиту - можлива перездача (безкоштовно) протягом 3 місяців після закінчення курсу

  Записатися на курс